Publicerad: 12 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Skatter och generella statsbidrag 1993-1996. Kompletterande uppgifter till cirkulär 1992:72Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg Björn Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:83