Publicerad: 23 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Riksdagsbeslut om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kjell-Åke Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:205