Publicerad: 16 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om ändringar i avtalen Bil 91 o TRAKT 91 fr o m 1993-01-01Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling
  • Löpnummer/utgåva
    1993:66