Publicerad: 17 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om offentlig upphandling



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm Bengt O Renberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:43