Publicerad: 3 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om tillfällig avvikelse från lagen om socialavgifterCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg Claes-Håkan Jacobson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:165