Publicerad: 1 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m fl lagarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Kennborn Lena Sandström Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1993:140