Publicerad: 15 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1992:115.

Kopieringsavtal för de kommunala musikskolorna för läsåret 1993/94Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sofia Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:106