Publicerad: 22 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal hantering av civilförsvarsmateriel och Statens Räddningsvkers (SRV) förslag tillCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Evert Zetterberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:35