Publicerad: 7 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till kommunerna för grundskoleunder visning av asylsökande barn som vistas på förläggningar och slussarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:80