Publicerad: 28 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Effekter för enskilda kommuner av utredningen "Kommunal inkomstutjämning Ds 1993:68"Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:158