Publicerad: 6 september 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Beräkning av utbildningskostnader och interkommunal ersättning för läsåret 1993/94



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:133