Publicerad: 5 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1992:41.

Beräknat särskilt grundavdrag (SGA) för folkpensionärer avseende 1993 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bert Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:52