Publicerad: 4 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens kompletteringsproposition 1992/93:150 Personalpolitik 1993-2:21Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes-Håkan Jacobson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:82