Publicerad: 25 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 99 angående innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet" i 22 § anställningsskyddslagenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1993:130