Publicerad: 24 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevårdCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1993:112