Publicerad: 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i skollagen ang skolskjuts, bidrag till fristående skolor på grundskolenivåCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Monica Hansson Ingrid Lindskog Ingegärd Hilborn
  • Löpnummer/utgåva
    1993:2