Publicerad: 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

1992 års arbetsrättskommittés delbetänkande "Förslag till ny anställningsskyddslag m m" Personalpolitik 1993-2:18Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ola Bengtson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:70