Publicerad: 15 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Utvidgning av möjligheterna att erhålla ersättning och ledighet för närståendevårdCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    1992:99