Publicerad: 7 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Utbildningar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappområdet 1992Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1992:34