Publicerad: 10 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Riksdagsbeslut om den kommunala ekonomin



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Tingvall
  • Löpnummer/utgåva
    1992:92