Publicerad: 30 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Påslag för sociala kostnader m m enligt avtal mellan kommun och landsting avseende hemsjukvård distriktssjukvård och ambulanssjukvård m m år 1992Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingmar Rosén
  • Löpnummer/utgåva
    1992:62