Publicerad: 30 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om anställningsvillkor för vissa arbetstagare som byter arbetsgivare från landsting till kommun med anledning av ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lotta Kärger
  • Löpnummer/utgåva
    1992:108