Publicerad: 20 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen Personalpolitik 1992-2:15 Lag omCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:58