Publicerad: 27 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m är ersatt av 1993:52.

Visa det här daterade cirkuläret

Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m mHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bernt Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:41