Publicerad: 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 114/91 där fråga var om en arbetstagare vid landstinget skiljts från sin anställning när han omplacerades från ambulanssjukvårdare till vaktmästareCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1992:81