Publicerad: 21 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Villkor för öppethållande av anläggningar för ishockey säsongen 1991/92Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hugo Blom
  • Löpnummer/utgåva
    1991:39