Publicerad: 13 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Lönesumman exklusive personalomkostnader samt pensionsutbetalningarna bestämmer underlagetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:70