Publicerad: 22 mars 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Gallring och bevarande av socialnämndernas personakter och andra personregisterCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Magnus Hjärtström
  • Löpnummer/utgåva
    1991:47