Publicerad: 9 december 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning för förlorade pensionsförmåner - förtydligande m m av cirkulär 1991:144 ErsättnCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Erna Zelmin-Åberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:178