Publicerad: 2 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Utveckling och förnyelse av den offentliga sektorn - tal av finansministern under PalaverCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingemar Alserud
  • Löpnummer/utgåva
    1990:121