Publicerad: 17 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Sammanställning av utdebitering, skatteunderlag, skattekraft och skatteutjämning m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:10