Publicerad: 21 mars 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

"Regionalpolitik för 90-talet". Regeringens proposition 1989/90:76Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Carlström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:48