Publicerad: 23 maj 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisning - en idéskrift kring externredovisning, finansiell analys och ekonomistyrningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:77