Publicerad: 23 maj 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisning - en idéskrift kring externredovisning, finansiell analys och ekonomistyrning



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:77