Publicerad: 22 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Några effekter av ändrat huvudmannaskap och nytt avtal om löner m m för lärare, skolledare och syofunktionärerCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    1990:34