Publicerad: 1 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Fortsatt arbete med ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Torgerd Jansson Lena Thalin
  • Löpnummer/utgåva
    1990:24