Publicerad: 15 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förberedelsearbetet inför huvudmannaskapsreformen inom äldre- och handikappomsorgen FörberCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1990:128