Publicerad: 26 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgifter m m vid offentlig livsmedelskontrollCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar D Olson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:61