Publicerad: 27 februari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgifter enligt miljöskyddslagen (ML) för CFC och halon m m anläggningarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Carlsson
  • Löpnummer/utgåva
    1990:40