Publicerad: 17 oktober 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Utvärdering av länsfärdtjänsten i ÖstergötlandCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Janne Rusk
  • Löpnummer/utgåva
    1989:115