Publicerad: 31 oktober 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal Skolriksdag den 12-13 oktober 1989Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Lindskog
  • Löpnummer/utgåva
    1989:125