Publicerad: 1 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Information kring skattereformen 1990 (tidigare cirkulär 1989:130 och 1989:132 samt information till ekonomicheferna)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:135