Publicerad: 13 november 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr o m 1990-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindexCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:129