Publicerad: 11 januari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

HD-domar angående preskription av fordran på va-avgift och återbetalning av tomtyteavgiftCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Detlow Liljeborg
  • Löpnummer/utgåva
    1989:10