Publicerad: 7 november 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Ansvaret för planering och inrättande av särskilda boendeformer för service och omvårdnadCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson Torgerd Jansson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:126