Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv

Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.

Chefer och medarbetare i kommuner och regioner har bekämpat viruset i flera veckor nu. Tyvärr tyder allt på att de kommer att få fortsätta göra det i flera veckor till. Varje dag och natt görs ett enastående arbete på sjukhus, på äldreboenden, i intensivvården och i hemtjänsten för att vårda sjuka och rädda liv.

Det är oerhört viktigt att medarbetarna kan ge smittade patienter och brukare den vård och omsorg de behöver. Medarbetarna ska vara trygga och ha tillgång till rätt utrustning. SKR tar inte fram några egna rekommendationer, utan arbetsgivarna i kommuner och regioner följer de nationella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram angående vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vård- och omsorgssituationer.

En balansgång mellan två viktiga grundvärden

Mitt i pandemin måste vi göra vårt yttersta för att skydda de anställda och de patienter och brukare som finns i vård och omsorg. För en socialchef i en kommun eller en enhetschef på ett äldreboende kan det ibland kännas som att balansera mellan två olika – och ibland svårkombinerbara – viktiga grundvärden. På den ena sidan finns arbetsmiljölagen, som innehåller regler för att förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall. På den andra sidan hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som anvisar hur vårdgivare ska förebygga och behandla sjukdomar och skador utifrån patientens rätt.

Det är en stor utmaning att vara den som ska balansera dessa båda perspektiv. Som både arbetsgivare och vårdgivare kan kommuner och regioner inte stå på den ena eller andra sidan. Som arbetsgivare agerar vi utifrån arbetsmiljölagen och som vårdgivare agerar vi utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Vi måste ta ansvar för både medarbetarnas säkerhet och patienters och brukares vård och omsorg. I bekämpningen av coronaviruset måste arbetsgivarna i kommuner och regioner klara båda dessa ansvar varje dag. Det innebär tuffa beslut och svåra etiska dilemman.

Nödvändigt med grundläggande samsyn om vad som gäller

Jag kan inte nog betona vikten av att följa myndigheternas rekommendationer när det gäller vilken skyddsutrustning som ska användas på arbetsplatserna. Utifrån dessa rekommendationer behöver centrala arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer fortsätta försöka hitta fram till en grundläggande samsyn om vad som gäller. Det är nödvändigt för att lokala arbetsgivare och fackliga skyddsombud ska kunna göra riskbedömningar som bidrar till en säker arbetsmiljö.

Otydliga och olika budskap om skyddsutrustning spär bara på medarbetarnas oro och ökar arbetsgivarnas administrativa arbetsuppgifter. Framför allt stjäl det tid och resurser från vad sjukhus, äldreboenden, intensivvården och hemtjänsten borde ägna all sin tid åt: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer, och utifrån balansgången mellan arbetsmiljölagen och hälso- och sjukvårdslagen, säkra det lokala arbetsmiljöarbetet och vårda sjuka och rädda liv.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-09-16
   Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer
  • 2020-08-27
   Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer
  • 2020-08-26
   Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer
  • 2020-08-20
   Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer
  • 2020-08-18
   Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer
  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration