Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv

Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.

Chefer och medarbetare i kommuner och regioner har bekämpat viruset i flera veckor nu. Tyvärr tyder allt på att de kommer att få fortsätta göra det i flera veckor till. Varje dag och natt görs ett enastående arbete på sjukhus, på äldreboenden, i intensivvården och i hemtjänsten för att vårda sjuka och rädda liv.

Det är oerhört viktigt att medarbetarna kan ge smittade patienter och brukare den vård och omsorg de behöver. Medarbetarna ska vara trygga och ha tillgång till rätt utrustning. SKR tar inte fram några egna rekommendationer, utan arbetsgivarna i kommuner och regioner följer de nationella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram angående vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vård- och omsorgssituationer.

En balansgång mellan två viktiga grundvärden

Mitt i pandemin måste vi göra vårt yttersta för att skydda de anställda och de patienter och brukare som finns i vård och omsorg. För en socialchef i en kommun eller en enhetschef på ett äldreboende kan det ibland kännas som att balansera mellan två olika – och ibland svårkombinerbara – viktiga grundvärden. På den ena sidan finns arbetsmiljölagen, som innehåller regler för att förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall. På den andra sidan hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, som anvisar hur vårdgivare ska förebygga och behandla sjukdomar och skador utifrån patientens rätt.

Det är en stor utmaning att vara den som ska balansera dessa båda perspektiv. Som både arbetsgivare och vårdgivare kan kommuner och regioner inte stå på den ena eller andra sidan. Som arbetsgivare agerar vi utifrån arbetsmiljölagen och som vårdgivare agerar vi utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Vi måste ta ansvar för både medarbetarnas säkerhet och patienters och brukares vård och omsorg. I bekämpningen av coronaviruset måste arbetsgivarna i kommuner och regioner klara båda dessa ansvar varje dag. Det innebär tuffa beslut och svåra etiska dilemman.

Nödvändigt med grundläggande samsyn om vad som gäller

Jag kan inte nog betona vikten av att följa myndigheternas rekommendationer när det gäller vilken skyddsutrustning som ska användas på arbetsplatserna. Utifrån dessa rekommendationer behöver centrala arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer fortsätta försöka hitta fram till en grundläggande samsyn om vad som gäller. Det är nödvändigt för att lokala arbetsgivare och fackliga skyddsombud ska kunna göra riskbedömningar som bidrar till en säker arbetsmiljö.

Otydliga och olika budskap om skyddsutrustning spär bara på medarbetarnas oro och ökar arbetsgivarnas administrativa arbetsuppgifter. Framför allt stjäl det tid och resurser från vad sjukhus, äldreboenden, intensivvården och hemtjänsten borde ägna all sin tid åt: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer, och utifrån balansgången mellan arbetsmiljölagen och hälso- och sjukvårdslagen, säkra det lokala arbetsmiljöarbetet och vårda sjuka och rädda liv.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer
  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer

  Prenumeration