Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Positivt, då vi naturligtvis vill bidra till och försöka påverka inriktningen för regeringens arbetsmiljöarbete för de kommande åren. Regeringens arbetsmiljöstrategi pekar ut områden som de särskilt vill prioritera de närmaste åren och sätter också till del agendan för Arbetsmiljöverkets insatser.

Regeringens arbete med en ny arbetsmiljöstrategi

Vilka frågor är då mest angelägna för oss? En av våra utgångspunkt är att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel och en viktig faktor för att vi ska klara att leverera välfärd av hög kvalitet. Men samtidigt som vi ska ta arbetsmiljörisker på största allvar ska vi ska också utgå från att arbete i sig är hälsofrämjande. Vi får inte fastna i att se arbete enbart som en belastning för hälsan. Det leder inte automatiskt till ett positivt tillstånd eftersom hälsofrämjande faktorer är något annorlunda och inte bara motsatsen till risker. Strategin bör därför inte enbart fokusera på att eliminera eller minimera arbetsmiljörisker.

Från SKR:s sida vill vi också peka på att systematiskt arbetsmiljöarbete är den främsta strategin för att lösa komplexa arbetsmiljöutmaningar. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete har unika möjligheter att skapa faktiskt förändring och förebygga alla former av arbetsmiljörisker. Vi ser därför gärna att regeringens arbetsmiljöstrategi fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet och att Arbetsmiljöverkets inspektioner fortsätter på den inslagna vägen med inspektioner på strukturnivå.

Enkel och tydlig lagstiftning

Ytterligare en fråga som vi förde fram handlar om att lagstiftningen ska vara enkel och tydlig så att arbetsgivare lätt kan förstå lagkrav. Det ska vara lätt att göra rätt. Ett exempel som är speciellt svårt för oss i välfärdens verksamheter rör de regelkonflikter uppstår mellan olika former av rättighetslagstiftning och arbetsmiljölagen. Ökande statliga regleringar och specialdestinerade statsbidrag medför en ökande administrativ börda som har negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Därför är det viktigt att staten tar sin del av ansvaret för den ökande arbetsbelastning som detta innebär för personalen inom välfärdsyrken. Slutligen passade vi också på att rikta en önskan om en bättre samordning mellan de olika departementen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration