Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Positivt, då vi naturligtvis vill bidra till och försöka påverka inriktningen för regeringens arbetsmiljöarbete för de kommande åren. Regeringens arbetsmiljöstrategi pekar ut områden som de särskilt vill prioritera de närmaste åren och sätter också till del agendan för Arbetsmiljöverkets insatser.

Regeringens arbete med en ny arbetsmiljöstrategi

Vilka frågor är då mest angelägna för oss? En av våra utgångspunkt är att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel och en viktig faktor för att vi ska klara att leverera välfärd av hög kvalitet. Men samtidigt som vi ska ta arbetsmiljörisker på största allvar ska vi ska också utgå från att arbete i sig är hälsofrämjande. Vi får inte fastna i att se arbete enbart som en belastning för hälsan. Det leder inte automatiskt till ett positivt tillstånd eftersom hälsofrämjande faktorer är något annorlunda och inte bara motsatsen till risker. Strategin bör därför inte enbart fokusera på att eliminera eller minimera arbetsmiljörisker.

Från SKR:s sida vill vi också peka på att systematiskt arbetsmiljöarbete är den främsta strategin för att lösa komplexa arbetsmiljöutmaningar. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete har unika möjligheter att skapa faktiskt förändring och förebygga alla former av arbetsmiljörisker. Vi ser därför gärna att regeringens arbetsmiljöstrategi fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet och att Arbetsmiljöverkets inspektioner fortsätter på den inslagna vägen med inspektioner på strukturnivå.

Enkel och tydlig lagstiftning

Ytterligare en fråga som vi förde fram handlar om att lagstiftningen ska vara enkel och tydlig så att arbetsgivare lätt kan förstå lagkrav. Det ska vara lätt att göra rätt. Ett exempel som är speciellt svårt för oss i välfärdens verksamheter rör de regelkonflikter uppstår mellan olika former av rättighetslagstiftning och arbetsmiljölagen. Ökande statliga regleringar och specialdestinerade statsbidrag medför en ökande administrativ börda som har negativa konsekvenser för arbetsmiljön. Därför är det viktigt att staten tar sin del av ansvaret för den ökande arbetsbelastning som detta innebär för personalen inom välfärdsyrken. Slutligen passade vi också på att rikta en önskan om en bättre samordning mellan de olika departementen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration