Sverige har inte råd att stå utan beredskap

På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.

Den coronapandemi vi är mitt uppe i är naturligtvis det självklara exemplet. Men de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 och stormar som Alfrida som drog fram vintern 2019 är andra exempel som prövat svensk beredskap.

På flera sätt har Sverige nu en bättre beredskap för att hantera omfattande bränder jämfört med 2018. De kommunala räddningstjänsterna har ökat sina samarbeten, staten har upphandlat flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba och det finns ett nationellt krislägesavtal som klargör ersättningar och arbetstider för de som arbetar under allvarliga skogsbränder.

Krislägesavtal

Det är bra eftersom det redan nu larmas det om en ökad risk för torka och skogsbränder. Detta i kombination allt fler personer än vanligt rör sig ute i skog och mark under pandemin som en följd av social distansering innebär att risken för skogbränder ökar ytterligare.

Krisberedskap

Oro för skogsbränder och ett akut bemanningsläge

Men vi känner en stark oro för att bemanningen inte ska räcka till i kommunal räddningstjänst inför sommaren. Vi behöver rekrytera fler deltidsbrandmän de kommande åren för att klara uppdraget i hela landet. Särskilt besvärligt är läget i glesbygden där det helt enkelt inte finns så många att rekrytera.

Kampanj för fler deltidsbrandmän

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer, särskilt i glesbygden, Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder. De åker exempelvis också ut på trafikolyckor och de gör förstahjälpen-insatser.

Med tanke på läget känns det allvarligt att många deltidsbrandmän överväger att säga upp sig på grund av snåriga regler i a-kassan. En deltidsbrandman har ofta en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare eller är egenföretagare, och många av dem varslas nu om uppsägning från sin huvudarbetsgivare på grund av pandemin. När deltidsbrandmännen ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras a-kassan på grund av inkomsten som deltidsbrandman.

För att få en rimlig a-kasseersättning finns det en stor risk för att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten. Detta är också ett problem redan innan pandemin och behöver även en långsiktig lösning.

Undanta deltidsbrandmän från snåriga a-kasseregler

SKR och de fackliga organisationerna på området har skickat in en hemställan till regeringen. Vi vill att de omedelbart ska fatta beslut om att undanta deltidsbrandmäns inkomst från anställningen som deltidsbrandman vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Undantaget ska gälla året ut för att säkra beredskapen under pandemin.

Säkra att deltidsbrandmännen kan få a-kassa

Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka. Bemanningsläget riskerar att bli akut under sommaren och hösten, när allt fler rör sig i skog och mark. Regeringen måste agera nu och undanta deltidsbrandmännen från a-kasseregler som riskerar att leda till att deltidsbrandmännen säger upp sig från räddningstjänsterna. Sverige har inte råd att stå utan beredskap.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration