Sverige behöver fler deltidsbrandmän

På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB) tog förra året initiativ till att årligen hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Ett mycket bra initiativ som vi står bakom helt.

De insatser som deltidsbrandmännen gör är helt ovärderliga och en förutsättning för att kommunal räddningstjänst ska fungera. För det är vi innerligt tacksamma!

Antalet utryckningar har ökat kraftigt

Sverige behöver ännu fler deltidsbrandmän. Räddningstjänsterna har på flera håll runt om i landet svårt att behålla och rekrytera personal, framför allt i glesbygden är situationen särskilt akut. Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer. Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder, de åker exempelvis också ut vid trafikolyckor och gör förstahjälpen-insatser.

Även om denna sommar inte innebar lika allvarliga skogsbränder som för två år sedan, inträffade det bränder på flera håll i landet som behövde bekämpas. Det totala antalet utryckningar per år har ökat med ungefär 20% sen början på 2000-talet och är de senaste åren över 100 000 per år. Vi kommer att fortsatt behöva ha en hög beredskap för att kunna klara av kommande olyckor och kriser.

Undantag från a-kasseregler

Coronapandemin visar att deltidsbrandmännen behöver undantas från a-kassereglerna
Vi är mitt uppe i en global pandemi som också har påverkat räddningstjänsterna och deltidsbrandmännen. På grund av pandemin varslas nu många deltidsbrandmän om uppsägning av sin huvudarbetsgivare. När de sedan ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen, reduceras den på grund av att de också har en inkomst som deltidsbrandman. Det finns exempel på deltidsbrandmän som kan förlora en hel veckas a-kasseersättning när dom har beredskap.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har sedan i maj fört intensiva diskussioner med regeringen om att tillfälligt förändra reglerna för a-kassan och undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a‑kassa. Tyvärr har regeringen hittills varit kallsinniga till detta. Det tycker vi är orimligt och vi och facken kommer att fortsätta trycka på regeringen att agera i den här frågan.

Sprid information om vad det innebär att vara deltidsbrandman

Förra året genomförde MSB en nationell kampanj tillsammans med SKR, Sobona, BRF, Kommunal och Vision med syftet att öka kunskapen och intresset för yrket både hos allmänheten och hos arbetsgivare. I samband med kampanjen togs omfattande material fram i form av bland annat annonser, broschyrer samt filmer.

Kampanjmaterial, MSB

Detta material är fritt för er att använda fram till och med december 2020 så ta verkligen chansen att använda det innan det försvinner. Uppmärksamma gärna Brandman på jobbet-dagen den 1 september och sprid information om vad det innebär att vara en deltidsbrandman. Uppmuntra medarbetare som vill engagera sig och som vill bidra till att Sverige blir en ännu tryggare plats.

Bli deltidsbrandman

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration