Sverige behöver fler deltidsbrandmän

På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB) tog förra året initiativ till att årligen hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Ett mycket bra initiativ som vi står bakom helt.

De insatser som deltidsbrandmännen gör är helt ovärderliga och en förutsättning för att kommunal räddningstjänst ska fungera. För det är vi innerligt tacksamma!

Antalet utryckningar har ökat kraftigt

Sverige behöver ännu fler deltidsbrandmän. Räddningstjänsterna har på flera håll runt om i landet svårt att behålla och rekrytera personal, framför allt i glesbygden är situationen särskilt akut. Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer. Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av flera saker än att släcka bränder, de åker exempelvis också ut vid trafikolyckor och gör förstahjälpen-insatser.

Även om denna sommar inte innebar lika allvarliga skogsbränder som för två år sedan, inträffade det bränder på flera håll i landet som behövde bekämpas. Det totala antalet utryckningar per år har ökat med ungefär 20% sen början på 2000-talet och är de senaste åren över 100 000 per år. Vi kommer att fortsatt behöva ha en hög beredskap för att kunna klara av kommande olyckor och kriser.

Undantag från a-kasseregler

Coronapandemin visar att deltidsbrandmännen behöver undantas från a-kassereglerna
Vi är mitt uppe i en global pandemi som också har påverkat räddningstjänsterna och deltidsbrandmännen. På grund av pandemin varslas nu många deltidsbrandmän om uppsägning av sin huvudarbetsgivare. När de sedan ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen, reduceras den på grund av att de också har en inkomst som deltidsbrandman. Det finns exempel på deltidsbrandmän som kan förlora en hel veckas a-kasseersättning när dom har beredskap.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har sedan i maj fört intensiva diskussioner med regeringen om att tillfälligt förändra reglerna för a-kassan och undanta deltidsbrandmännens inkomst vid beräkning av a‑kassa. Tyvärr har regeringen hittills varit kallsinniga till detta. Det tycker vi är orimligt och vi och facken kommer att fortsätta trycka på regeringen att agera i den här frågan.

Sprid information om vad det innebär att vara deltidsbrandman

Förra året genomförde MSB en nationell kampanj tillsammans med SKR, Sobona, BRF, Kommunal och Vision med syftet att öka kunskapen och intresset för yrket både hos allmänheten och hos arbetsgivare. I samband med kampanjen togs omfattande material fram i form av bland annat annonser, broschyrer samt filmer.

Kampanjmaterial, MSB

Detta material är fritt för er att använda fram till och med december 2020 så ta verkligen chansen att använda det innan det försvinner. Uppmärksamma gärna Brandman på jobbet-dagen den 1 september och sprid information om vad det innebär att vara en deltidsbrandman. Uppmuntra medarbetare som vill engagera sig och som vill bidra till att Sverige blir en ännu tryggare plats.

Bli deltidsbrandman

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration