Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat

Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.

Det var en utmaning för regionerna att planera inför sommaren eftersom läget var så pass osäkert. Ovissheten om hur pandemin skulle utveckla sig gjorde att planering och besked om semestrar drog ut på tiden. Den kalkyl som behövde lösas var att både se till att personalen får semester och att patienterna får den vård de behöver. Det går inte att stänga ner sjukvården, den måste fungera även under sommaren. Kalkylen med en fungerande vård och återhämtning för medarbetarna måste helt enkelt gå ihop.

Fyra veckors sammanhängande sommarsemester för nästan alla i vården

Efter att ha pratat med alla regioner kan jag konstatera att sommaren inte blev lika intensiv som befarat, och att både verksamheternas möjligheter att ge god vård och medarbetarnas möjligheter till vila och återhämtning på flera håll fungerade bättre än förväntat. Flera regioner har till och med kunnat ge personalen mer semester än planerat när man har sett att trycket på covidvården har lättat.

De allra flesta medarbetarna i vården har haft fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. I de hårdast belastade verksamheterna, exempelvis vissa intensivvårdsavdelningar, har medarbetarna haft tre veckor i sommar och en fjärde semestervecka planeras till september. I nuläget ser det ut som att de medarbetare som har planerad semester i september också ska kunna vara lediga.

De senaste dagarna har det spridits en bild av att medarbetare i vården säger upp sig. Vi kan vid en första uppföljning inte se fler uppsägningar än normalt, men det kan givetvis variera mellan olika arbetsplatser och det kan finnas olika orsaker. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen tillsammans med arbetsgivare och fackförbund.

Lokal samverkan viktigt för hållbar arbetstidsförläggning och säkrad bemanning

Coronapandemin är inte över. Regionerna behöver ha en fortsatt hög beredskap och det är viktigt att allmänheten fortsätter att efterleva restriktionerna så att smittspridningen inte ökar igen. Belastningen på vården behöver fortsätta minska under hösten.

Med en fortsatt hög beredskap för ökad smittspridning och när en stor mängd uppskjuten vård nu ska hanteras innebär det såklart att de kommande månaderna blir tuffa för chefer och medarbetare. Det är viktigt att det finns beredskap och verktyg för att förebygga ohälsa och sjukdom. Många arbetsgivare har därför ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

För att säkra bemanningen i vården, på både kort och lång sikt, krävs en hållbar arbetstidsförläggning där medarbetare får möjlighet till vila och återhämtning. Det är nödvändigt för att vården under hösten ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, hantera uppskjuten vård och rädda liv.

Arbetsgivare och fack behöver samverka för att hitta konstruktiva lösningar och möta den här utmaningen tillsammans. Där det har fungerat allra bäst under den tuffa våren är där arbetsgivare, fack och medarbetare har haft en nära dialog.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration