Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat

Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.

Det var en utmaning för regionerna att planera inför sommaren eftersom läget var så pass osäkert. Ovissheten om hur pandemin skulle utveckla sig gjorde att planering och besked om semestrar drog ut på tiden. Den kalkyl som behövde lösas var att både se till att personalen får semester och att patienterna får den vård de behöver. Det går inte att stänga ner sjukvården, den måste fungera även under sommaren. Kalkylen med en fungerande vård och återhämtning för medarbetarna måste helt enkelt gå ihop.

Fyra veckors sammanhängande sommarsemester för nästan alla i vården

Efter att ha pratat med alla regioner kan jag konstatera att sommaren inte blev lika intensiv som befarat, och att både verksamheternas möjligheter att ge god vård och medarbetarnas möjligheter till vila och återhämtning på flera håll fungerade bättre än förväntat. Flera regioner har till och med kunnat ge personalen mer semester än planerat när man har sett att trycket på covidvården har lättat.

De allra flesta medarbetarna i vården har haft fyra veckors sammanhängande semester under sommaren. I de hårdast belastade verksamheterna, exempelvis vissa intensivvårdsavdelningar, har medarbetarna haft tre veckor i sommar och en fjärde semestervecka planeras till september. I nuläget ser det ut som att de medarbetare som har planerad semester i september också ska kunna vara lediga.

De senaste dagarna har det spridits en bild av att medarbetare i vården säger upp sig. Vi kan vid en första uppföljning inte se fler uppsägningar än normalt, men det kan givetvis variera mellan olika arbetsplatser och det kan finnas olika orsaker. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen tillsammans med arbetsgivare och fackförbund.

Lokal samverkan viktigt för hållbar arbetstidsförläggning och säkrad bemanning

Coronapandemin är inte över. Regionerna behöver ha en fortsatt hög beredskap och det är viktigt att allmänheten fortsätter att efterleva restriktionerna så att smittspridningen inte ökar igen. Belastningen på vården behöver fortsätta minska under hösten.

Med en fortsatt hög beredskap för ökad smittspridning och när en stor mängd uppskjuten vård nu ska hanteras innebär det såklart att de kommande månaderna blir tuffa för chefer och medarbetare. Det är viktigt att det finns beredskap och verktyg för att förebygga ohälsa och sjukdom. Många arbetsgivare har därför ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

För att säkra bemanningen i vården, på både kort och lång sikt, krävs en hållbar arbetstidsförläggning där medarbetare får möjlighet till vila och återhämtning. Det är nödvändigt för att vården under hösten ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, hantera uppskjuten vård och rädda liv.

Arbetsgivare och fack behöver samverka för att hitta konstruktiva lösningar och möta den här utmaningen tillsammans. Där det har fungerat allra bäst under den tuffa våren är där arbetsgivare, fack och medarbetare har haft en nära dialog.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset








  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration