Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg

Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.

Samtidigt behöver vården finnas där för de patienter och brukare som behöver den. Det går inte att stänga ner sjukhus och äldreboenden, verksamheten måste fortsätta fungera även under sommaren. Det gäller alla somrar, och framför allt under en sommar där Sverige har drabbats av en pandemi.

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i vården och äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen är en ännu större utmaning än tidigare år.

Ingen kan med säkerhet veta vilken typ av bemanning som kommer att behövas i juli och kommuner och regioner har ett lagstadgat ansvar att ge vård och omsorg till de patienter och brukare som har behov av det. Det gör att beredskapen för att snabbt kunna bemanna viktiga funktioner i vården och omsorgen behöver vara stor. Det tror jag att alla förstår sett till den kris vi är mitt uppe i.

De flesta medarbetarna i regionerna får fyra veckors semester i sommar

Jag vet att regionerna nu är i slutfasen av semesterplaneringen. Antingen har de redan gett besked till sin personal eller så kommer de att göra det inom den närmaste tiden. Alla medarbetare ska ha semester, och alla regioner eftersträvar att medarbetarna ska ha fyra veckors semester under juni till augusti.

Bedömningen är att de flesta verksamheter klarar detta, men att det finns undantag framför allt i hårt belastade verksamheter inom sjukvården, exempelvis intensivvården. Där ser det ut som att arbetsgivarna i de flesta fall kommer att klara att ge medarbetarna tre veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti och resten av sommarsemestern under september.

Lokala förhandlingar innebär olika villkor i olika delar av landet

SKR initierade redan i mars förhandlingar om ett centralt och nationellt täckande avtal kring hur personalens semester skulle hanteras. Tanken med en överenskommelse var att försöka styra förläggningen av huvudsemester som behöver ske utöver den normala perioden till en månad som är mer attraktiv för personalen, och samtidigt ge medarbetarna extra kompensation. Några av facken tackade i april ja till ett sådant avtal medan de flesta tyvärr valde att tacka nej.

Semesteröverenskommelse klar med Allmän Kommunal Verksamhet

Att många fackförbund valde att tacka nej till det centrala avtalet innebär att det blir lokala förhandlingar i varje region och kommun om vad som ska gälla angående årets semester. Det har medfört att semesterplaneringen dragit ut på tiden. En annan faktor som försenat planeringen är självfallet osäkerheten kring coronaviruset och hur utvecklingen ser ut de kommande månaderna.

Vi vet att det är ett extremt pressat läge inom vissa verksamheter och att personalen sliter hårt. Vissa kanske dessutom jobbar på annat sätt eller på en annan arbetsplats än vad man är van vid, vilket kan öka pressen ytterligare. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg. Att medarbetarna får vila, återhämtning och semester är nödvändigt för att vården och omsorgen ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, vårda sjuka och rädda liv.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  Prenumeration