Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg

Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.

Samtidigt behöver vården finnas där för de patienter och brukare som behöver den. Det går inte att stänga ner sjukhus och äldreboenden, verksamheten måste fortsätta fungera även under sommaren. Det gäller alla somrar, och framför allt under en sommar där Sverige har drabbats av en pandemi.

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i vården och äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen är en ännu större utmaning än tidigare år.

Ingen kan med säkerhet veta vilken typ av bemanning som kommer att behövas i juli och kommuner och regioner har ett lagstadgat ansvar att ge vård och omsorg till de patienter och brukare som har behov av det. Det gör att beredskapen för att snabbt kunna bemanna viktiga funktioner i vården och omsorgen behöver vara stor. Det tror jag att alla förstår sett till den kris vi är mitt uppe i.

De flesta medarbetarna i regionerna får fyra veckors semester i sommar

Jag vet att regionerna nu är i slutfasen av semesterplaneringen. Antingen har de redan gett besked till sin personal eller så kommer de att göra det inom den närmaste tiden. Alla medarbetare ska ha semester, och alla regioner eftersträvar att medarbetarna ska ha fyra veckors semester under juni till augusti.

Bedömningen är att de flesta verksamheter klarar detta, men att det finns undantag framför allt i hårt belastade verksamheter inom sjukvården, exempelvis intensivvården. Där ser det ut som att arbetsgivarna i de flesta fall kommer att klara att ge medarbetarna tre veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti och resten av sommarsemestern under september.

Lokala förhandlingar innebär olika villkor i olika delar av landet

SKR initierade redan i mars förhandlingar om ett centralt och nationellt täckande avtal kring hur personalens semester skulle hanteras. Tanken med en överenskommelse var att försöka styra förläggningen av huvudsemester som behöver ske utöver den normala perioden till en månad som är mer attraktiv för personalen, och samtidigt ge medarbetarna extra kompensation. Några av facken tackade i april ja till ett sådant avtal medan de flesta tyvärr valde att tacka nej.

Semesteröverenskommelse klar med Allmän Kommunal Verksamhet

Att många fackförbund valde att tacka nej till det centrala avtalet innebär att det blir lokala förhandlingar i varje region och kommun om vad som ska gälla angående årets semester. Det har medfört att semesterplaneringen dragit ut på tiden. En annan faktor som försenat planeringen är självfallet osäkerheten kring coronaviruset och hur utvecklingen ser ut de kommande månaderna.

Vi vet att det är ett extremt pressat läge inom vissa verksamheter och att personalen sliter hårt. Vissa kanske dessutom jobbar på annat sätt eller på en annan arbetsplats än vad man är van vid, vilket kan öka pressen ytterligare. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg. Att medarbetarna får vila, återhämtning och semester är nödvändigt för att vården och omsorgen ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, vårda sjuka och rädda liv.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer
  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer

  Prenumeration