Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg

Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.

Samtidigt behöver vården finnas där för de patienter och brukare som behöver den. Det går inte att stänga ner sjukhus och äldreboenden, verksamheten måste fortsätta fungera även under sommaren. Det gäller alla somrar, och framför allt under en sommar där Sverige har drabbats av en pandemi.

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i vården och äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen är en ännu större utmaning än tidigare år.

Ingen kan med säkerhet veta vilken typ av bemanning som kommer att behövas i juli och kommuner och regioner har ett lagstadgat ansvar att ge vård och omsorg till de patienter och brukare som har behov av det. Det gör att beredskapen för att snabbt kunna bemanna viktiga funktioner i vården och omsorgen behöver vara stor. Det tror jag att alla förstår sett till den kris vi är mitt uppe i.

De flesta medarbetarna i regionerna får fyra veckors semester i sommar

Jag vet att regionerna nu är i slutfasen av semesterplaneringen. Antingen har de redan gett besked till sin personal eller så kommer de att göra det inom den närmaste tiden. Alla medarbetare ska ha semester, och alla regioner eftersträvar att medarbetarna ska ha fyra veckors semester under juni till augusti.

Bedömningen är att de flesta verksamheter klarar detta, men att det finns undantag framför allt i hårt belastade verksamheter inom sjukvården, exempelvis intensivvården. Där ser det ut som att arbetsgivarna i de flesta fall kommer att klara att ge medarbetarna tre veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti och resten av sommarsemestern under september.

Lokala förhandlingar innebär olika villkor i olika delar av landet

SKR initierade redan i mars förhandlingar om ett centralt och nationellt täckande avtal kring hur personalens semester skulle hanteras. Tanken med en överenskommelse var att försöka styra förläggningen av huvudsemester som behöver ske utöver den normala perioden till en månad som är mer attraktiv för personalen, och samtidigt ge medarbetarna extra kompensation. Några av facken tackade i april ja till ett sådant avtal medan de flesta tyvärr valde att tacka nej.

Semesteröverenskommelse klar med Allmän Kommunal Verksamhet

Att många fackförbund valde att tacka nej till det centrala avtalet innebär att det blir lokala förhandlingar i varje region och kommun om vad som ska gälla angående årets semester. Det har medfört att semesterplaneringen dragit ut på tiden. En annan faktor som försenat planeringen är självfallet osäkerheten kring coronaviruset och hur utvecklingen ser ut de kommande månaderna.

Vi vet att det är ett extremt pressat läge inom vissa verksamheter och att personalen sliter hårt. Vissa kanske dessutom jobbar på annat sätt eller på en annan arbetsplats än vad man är van vid, vilket kan öka pressen ytterligare. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg. Att medarbetarna får vila, återhämtning och semester är nödvändigt för att vården och omsorgen ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, vårda sjuka och rädda liv.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Lärdomar från pandemiinsatser kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet
   En ny SKR-rapport visar att medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har meningsfulla arbeten. Jag tror hela Sverige håller med om den betydelse välfärdens medarbetare har haft och fortfarande har under pandemin. Samtidigt har pandemin inneburit ökade arbetsmiljörisker för personalen. Vi behöver dra lärdomar av de insatser som nu görs för att stärka arbetsmiljön på kort sikt och infoga de bästa bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs i kommuner och regioner.
   Läs mer

  • Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna
   Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal. Lika viktigt är att avtalet ger lokala parter utrymme att hantera dessa frågor utifrån sina egna behov och förutsättningar.
   Läs mer

  • Gehör för SKR:s synpunkter i regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Regeringen har lyssnat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när de tagit fram sin nya arbetsmiljöstrategi. Ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och alla ska orka och vilja jobba längre är frågor som SKR drivit länge.
   Läs mer

  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  Prenumeration

  Etiketter